CONTACTE

Muntaner, 269 5º2ª.
08021 Barcelona

PREMSA I ACREDITACIONS

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que ens faciliti s'incorporaran a un fitxer del qual JET MANAGEMENT, SL, amb domicili en C / Muntaner, 269 5º2º, 08021 Barcelona, és responsable amb la finalitat de gestionar la relació. L'usuari té el dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament de les dades en l'e-mail info@festivaljardinsterramar.com o al domicili social.

Logos Festival
TOP